En personlig utviklingsplattform  for deg som tør å følge drømmen mot et friskere, friere og mer meningsfylt liv

Body

I Funksjonell medisin er man opptatt av hele personen, ikke bare et isolert sett av symptomer. Vi ser på samspillet mellom genetiske, miljømessige og livsstilsfaktorer som kan påvirke langsiktig helse og sammensatte, kroniske tilstander.

Science

Kunnskap gir makt til å ta ansvar for eget liv og egen helse. Vårt tungt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene og artiklene som er videreformidlet her 

Mind

Å ta ansvar for egen helse og eget liv kan innebære store og mindre endringer. Og endringer kan være både gøy men også krevende. Vi har mange års erfaring med avansert endringsarbeid. 

Spirit

I USA definerer de en spirituell som en som søker meningsinnhold. Skal man få til endringer i livet må man samtidig oppleve at livet har meningsinnhold. Derfor er dette helt sentralt i en helseoptimaliseringsprosess.

Bli medlem

Full Potential er en kunnskapsbasert utviklingsplattform. Start din helsereise sammen med oss i dag. 

Bli medlem

 

1 November.

En Personlig Utviklingsplattform

Body, Mind, Science, Spirit.

Medlemskap (kommer snart)

FULL POTENTIAL

Vi har tilgang til et av Europas mest anerkjente fagmiljøer innen helse, persontilpasning og funksjonellmedisin, med svært lang erfaring med å støtte mennesker som tar ansvar for egen helse. 

Full Potential er for deg som er nysgjerrig, som vil ha kunnskap og verktøy for å følge drømmen mot et bedre, friskere og mer meningsfullt liv.

Forskere fra 22 ledende institusjoner inkludert Harvard, Stanford og Kings College slår fast at de aller fleste kroniske helsetilstander skyldes kjente faktorer i vestlige livsstilen: tarmmikrober, stress, relasjoner, kosthold, miljøgifter og trening - alt dette grunnpilarer i Full Potential.

 

Les mer om vårt tilbud her
Den vestlige livsstilen har gitt oss fantastisk velstand - men også fjernet oss fra naturen og gitt oss kroniske tilstander.
 - Full Potential flytter fjell, men det krever at du innser at du er fjellet. Du må flytte deg selv.

Body Mind Spirit Science - fordi alt henger sammen.

Kunnskap

Onlineplattform med ferdiginnspilte videoer.
De første tre månedene er det fokus på de grunnleggende faktorene: mage/tarm, kosttilskudd, kosthold, livsstil, trening, mentalt endringsarbeid og ikke minst mat og matlaging. Deretter vil tester og avansert kunnskap som avgiftning og gener være fokus.

Inspirasjon og veiledning

Live webinarer, prosessgrupper, individuelle veiledninger, retreats og matkurs.

Full Potential Community

Møt mange andre medlemmer og oss. For forskning fra Cleveland Clinic viser at kunnskap, inspirasjon og et felleskap kan være helt sentralt i endringsprosesser. 

MinSide

Tilgang til din egen MinSide hvor du kan lagre dine data og tracke din fremgang gjennom hele prosessen.