Våre kursholdere

Erfarne kursholdere

  • Leger med lang erfaring innen funksjonellmedisin
  • Fysioterapeut
  • Kostholdsekspert
  • Og flere andre

Alle våre kursholdere har vidreutdanning innen funksjonellmedisin og lang erfaring med å hjelpe mennesker igjennom kompliserte endringsprosesser.

Alle kursholderne har også utdanning innen Kommunikologi - Kommunikologi er studiet av struktur og dynamikk i kommunikasjon og forandring når all opplevelse og all adferd er valgt definert - beskrevet og forstått - som kommunikasjon.

Omfattende endringer i sitt eget liv

Medlemmer i Full Potential kan være trygge på at alle kursholderne i mange år har jobbet aktivt med å optimalisere sitt eget liv og egen helse. Flere har også med kostholds- og livsstilstiltak blitt fri fra kronisk sykdom. 

Kursholderne vet fra eget liv at det er så mye man kan påvirke med kunnskap og egeninnsats.

Ingen erstatning for oppfølging av helsevesenet

Full Potential er ikke noen erstatning for oppfølging av lege og helsevesenet.

Full Potential leverer ingen medisinske tjenester eller legetjenester.

Full Potential leverer kun undervisning og tar ikke ansvar for hva kunnskapen brukes til.

Kosthold- og livstilstiltak kan være krevende. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer å gjøre eventuelle livsstil- og kostholdstiltak i samråd med sin lege.

Helsepersonell som leverer tjenester til Full Potential leverer kun undervisningstjenester og ingen medisinske tjenester, legetjenester eller yter noen behandling. Det skrives ikke journal, det skrives ikke ut resepter, blodprøver eller leverer andre medisinske tjenester.

Kunnskapen i plattformen er basert på tilgjengelig forskning, kunnskap og/eller erfaring fra samarbeidspartnere i Norge og USA.