499 kroner per måned

Betalingsinformasjonen din blir lagret på en sikker server for fremtidige kjøp

Jeg er klar over at Full Potential ikke er noen erstatning for oppfølging av lege og helsevesenet.

Full Potential leverer ingen medisinske tjenester eller legetjenester.

Full Potential leverer kun undervisning og kan ikke ta ansvar for hva kunnskapen brukes til. Vi oppfordrer alle medlemmer å gjøre eventuelle livsstil- og kostholdstiltak i samråd med sin lege.  

Helsepersonell som leverer tjenester til Full Potential leverer kun undervisningstjenester og ingen medisinske tjenester, legetjenester eller yter noen behandling. Det skrives ikke journal, det skrives ikke ut resepter, blodprøver eller leverer andre medisinske tjenester.

Jeg er da innforstått med at jeg vil ta eventuelle medisinske spørsmål med min fastlege eller helsevesenet. 

Opphavsrett / Copyright

Alt innhold du får tilgang til er beskyttet etter åndsverksloven.

Angrerett

Jeg samtykker at jeg får tilgang til programmet umiddelbart når medlemskapet er aktivert. Jeg er også innforstått med at angreretten da ikke lenger gjelder.

Medlemskapet har 3 måneder bindingstid. Og deretter bindingstid ut gjeldene måned. 

KJØPSBETINGELSER

Generelt
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av tjenester (produkter) fra Full Potential til forbrukere.

Salgsbetingelsene og annen informasjon er bare tilgjengelig på norsk.

For å kunne handle hos Full Potential AS må du ha fylt 18 år.


1. Parter
"Selger er: Juridisk navn: Full Potential AS
Tlf: 979 92 500
og blir i det følgende benevnt "vi" eller "oss".

Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "du", "deg", "din" eller "ditt"."

2. Opplysninger
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre tjenester som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på våre nettsider, vår markedsføring eller på annen måte.

3. Levering og forsinkelse
"Levering av tjenestene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Dersom det blir endringer i programmet, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje.

4. Avbestilling
Det er frist å avbestille bestilte ekstratjenester minimum 3 arbeidsdager i forkant av avtalen.

5. Personopplysninger
Vi bruker i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:
• Du har samtykket i utleveringen, eller
• Når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfelle.
Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss.

6. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor."

Send epost til [email protected] for spørsmål.

En konto finnes allerede med denne e-postadressen. Er dette deg?

Logg inn
Sz6ft60yqnqqfs93jocn snip20210910 6

Full Potential Medlemskap

Her kan du booke ditt Full Potential medlemskap. 

Send mail til [email protected] hvis du har spørsmål.

Full Potential er en modulbasert plattform som gir deg muligheten til å adressere de delene av helsa som du kan påvirke med egeninnsats.

De første tre månedene er det fokus på de grunnleggende faktorene i en helhetlig optimalisering: mage/tarm, kosttilskudd, kosthold, livsstil, trening, mentalt endringsarbeid og ikke minst mat og matlaging.

Som del av ditt medlemskap får du:

  • Et omfattende ferdiginnspilt video-kursprogram innenfor alle områdene nevnt over.
  • Tilgang til tilleggstjenester som er viktige for prosessen: Live webinarer, prosessgrupper, individuelle veiledninger og matkurs.
  • Vår helt egen community plattform. Møt mange andre medlemmer og oss i Full Potential Community. For forskning fra Cleveland Clinic viser at kunnskap, inspirasjon og et felleskap kan være helt sentralt i enendringsprosesser.
  • Tilgang til din egen MinSide hvor du kan lagre dine data og tracke din fremgang gjennom hele prosessen.

Nivå 1 varer i minimum 3 måneder før du kan velge å gå videre til nivå 2. På nivå 2 vil du ha muligheten til å fordype deg i flere relevante områder som miljøgifter/avgiftning, tarmdysbioser og genetikk.

Nivå 1: Helhet
Nivå 2: Persontilpasning
Nivå 3: Videregående

Merk at du må betale et tillegg for tilleggstjenester. De aller fleste koster kr 990 kroner.

Medlemskapet har tre måneders bindingstid og blir automatisk fornyet.

Tilbake til hjemmesiden